Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura zwrotu kosztów zakupu telefonu komórkowego

1. Zwrot kosztów zakupu telefonu komórkowego przysługuje tylko pracownikowi użytkującemu służbowy numer telefonu komórkowego.
2. Zwrot kosztów zakupu służbowego telefonu komórkowego następuje na podstawie wniosku pracownika złożonego za pośrednictwem macierzystej jednostki organizacyjnej.
3. Wniosek powinien być kompletnie wypełniony, wprowadzony do systemu SAP transakcją FV60 (obligo utworzone z pozycji finansowej 901) z zaznaczeniem pola „opodatkowane – PIT” oraz wysłany do osoby merytorycznie odpowiedzialnej w Sekcji Telekomunikacyjnej. Dalszy obieg dokumentu zgodny jest ze ścieżką elektronicznej akceptacji.
4. Do wniosku pracownik zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu telefonu komórkowego – rachunek lub fakturę – wystawiony na pracownika wnioskującego o refundację, potwierdzający zakup aparatu telefonicznego po dacie otrzymania karty SIM z nowym numerem służbowego telefonu komórkowego lub po upływie trzech lat od momentu otrzymania ostatniego służbowego telefonu komórkowego, lub po upływie trzech lat od momentu uzyskania poprzedniego zwrotu kosztów zakupu aparatu. Rachunek/faktura wystawione z datą wcześniejszą nie będą przyjmowane, a zakup telefonu komórkowego nie będzie refundowany.
5. Maksymalna kwota zwrotu kosztów zakupu służbowego telefonu komórkowego wynosi 1200 zł. Kwota zwrotu jest przychodem pracownika, dlatego będą od niej odprowadzane należne składki i podatek.
6. Koszty refundacji zakupu telefonu komórkowego pokrywane są z budżetu macierzystej jednostki organizacyjnej pracownika.
7. Prawo do ubiegania się o zwrot ww. kosztów przysługuje pracownikowi raz na trzy lata, niezależnie od ilości użytkowanych służbowych numerów telefonów komórkowych, wymiennie z możliwością zakupu aparatu telefonicznego za pośrednictwem Sekcji Telekomunikacyjnej z aktualnie dostępnej oferty.

UWAGA: W przypadku telefonu zakupionego w systemie ratalnym dofinansowanie nie przysługuje.

 

Wniosek o dofinansowanie zakupu telefonu