Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Często zadawane pytania

Po przekroczeniu limitu transmisji danych zarówno na telefonie jak modemie następuje spowolnienie transmisji. Nie ma zagrożenia niekontrolowanymi dodatkowymi opłatami.

Wszystkie telefony i modemy mają włączony limit kwotowy kosztów w wysokości 10 zł netto. W przypadku wyjazdu poza Unię Europejską jest to bardzo mało. Radzimy zgłosić potrzebę podniesienia limitu w przypadku wyjazdu do krajów nie należących do UE.

Istotne uwagi:

  • Jeżeli rozpocząłeś rozmowę lub transfer danych, to operator nie przerwie jej mimo przekroczenia kwoty 10,-zł. Dopiero następna rozmowa lub transfer nie dojdą do skutku.
  • Nie we wszystkich krajach operatorzy przesyłają do operatora macierzystego natychmiast informację o dokonanym połączeniu. W takim przypadku limit kwotowy nie zadziała. W niektórych krajach takie opóźnienie w przesyle informacji taryfikacyjnych może sięgać nawet trzech miesięcy.
  • Wysyłanie MMS-a np. zdjęcia lub filmu wykorzystuje transfer danych i w roamingu powoduje naliczanie opłat.

Usługa roamingowa jest to umożliwienie użytkownikowi telefonu wykonywania połączeń telekomunikacyjnych z innym użytkownikiem telefonu zarejestrowanym w tym samym kraju bez względu na lokalizację. Wszystkie połączenia transferu danych z naszych telefonów i modemów znajdujących się za granicą są połączeniami roamingowymi.

Nawiązanie połączenia telekomunikacyjnego między dwoma telefonami zarejestrowanymi w różnych krajach jest połączeniem międzynarodowym, mimo że przypadkiem oba telefony znalazłyby się w jednym państwie.

Przypadki szczególne poza UE:

  • Jeżeli użytkownik telefonu zarejestrowanego w Polsce dzwoni np. ze Stanów Zjednoczonych do telefonu zarejestrowanego w Stanach Zjednoczonych, ale znajdującego się za granicą, choćby tuż obok, to pokrywa koszty roamingu do Polski i rozmowy międzynarodowej z Polski do USA.
  • Jeżeli użytkownik telefonu zarejestrowanego w Polsce dzwoni np. z Kanady do Kanadyjczyka przebywającego w Polsce, to pokrywa koszty roamingu do Polski i rozmowy międzynarodowej z Polski do Kanady.
  • Nie wszystkie terytoria krajów należących do Unii Europejskiej, mimo że leżą w Europie, nalezą do Unii. Np. wyspy Jersey, Man, Wyspy Owcze. Rozmowy roamingowe z tych obszarów oraz ze statków i promów przebywających w pobliżu są płatne.

Zakupiony w ramach umowy z T-Mobile sprzęt: telefony komórkowe i modemy/routery znajdzie się na stanowiskach kosztów (polach spisowych) jednostek, w których zatrudnieni są użytkownicy. Przy odbiorze aparatu telefonicznego użytkownik otrzyma kartę OT w czterech egzemplarzach, które podpisane i opieczętowane prosimy niezwłocznie odesłać do Sekcji Telekomunikacyjnej. Dotychczas używany sprzęt będzie sukcesywnie przekazywany na stan jednostek.

Technologia LTE jest najszybszą obecnie bezprzewodowym sposobem transferu danych zapewniającym transmisję z prędkością do 100 megabitów na sekundę do użytkownika i 50 megabitów na sekundę od użytkownika. Nie całe terytorium Polski jest objęte zasięgiem tej technologii, dlatego wtedy prędkość transmisji spada.

Uwaga: wymienione prędkości transmisji dotyczą połączenia od modemu do operatora. Jeżeli używa się routera WiFi, to prędkość połączenia między np. komputerem a routerem wynosi maksymalnie 40 Mb/s i zależy od ilości urządzeń podłączonych do modemu oraz warunków lokalnych.

W wypadku zagubienia lub kradzieży telefonu należy ten fakt niezwłocznie zgłosić na policję. Dokument o zgłoszeniu i ewentualnie o umorzeniu postepowania w sprawie kradzieży telefonu będzie podstawą do likwidacji aparatu w ewidencji majątku Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kontakt

Sekcja Telekomunikacyjna Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kierownik Sekcji mgr inż. Wojciech Piątek
e-mail: wojciech.piatek@uj.edu.pl