Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura zgłaszania sprzętu do naprawy gwarancyjnej

  1. Naprawie gwarancyjnej podlega sprzęt, który wykazuje wady w okresie wskazanym w umowie pomiędzy UJ a dostawca sprzętu. Nie podlegają naprawie gwarancyjnej uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem, a więc zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne, ingerencja cieczy, używanie niewłaściwych urządzeń ładujących itp.
  2. Przed dostarczeniem sprzętu do naprawy należy, jeżeli to możliwe, usunąć z niego dane, karty pamięci, kody odblokowujące aparat oraz kartę SIM.
  3. W celu naprawy należy dostarczyć sprzęt do Sekcji Telekomunikacyjnej bez ładowarki i urządzeń zewnętrznych. Prosimy załączyć krótki opis usterki oraz dane kontaktowe użytkownika oraz koniecznie kod odblokowania aparatu. Sprzęt można dostarczyć osobiście do siedziby Sekcji Telekomunikacyjnej lub odpowiednio zabezpieczony przez Dziennik Podawczy UJ.
  4. Na czas naprawy Sekcja Telekomunikacyjna może, w miarę swoich możliwości, zapewnić telefon zastępczy.