Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Procedura zgłaszania sprzętu do naprawy po- i poza gwarancyjnej

Uwaga: Niniejsza procedura dotyczy sprzętu zakupionego w ramach bieżącej umowy, jak i umów poprzednich.

  1. Naprawie pozagwarancyjnej podlega sprzęt, który w okresie wskazanym w umowie pomiędzy UJ a dostawcą sprzętu doznał uszkodzenia wynikłego z niewłaściwego obchodzenia się, a więc posiadający zewnętrzne uszkodzenia mechaniczne, ślady ingerencji cieczy, używanie niewłaściwych urządzeń ładujących itp.
  2. Naprawie pogwarancyjnej podlega sprzęt, który uległ uszkodzeniu po upływie okresu wskazanego w umowie pomiędzy UJ a dostawcą sprzętu.
  3. Przed dostarczeniem sprzętu do naprawy należy, jeżeli to możliwe, usunąć z niego dane, karty pamięci, kody odblokowujące aparat oraz kartę SIM.
  4. W celu naprawy należy dostarczyć sprzęt do Sekcji Telekomunikacyjnej bez ładowarki i urządzeń zewnętrznych. Prosimy załączyć krótki opis usterki, kod odblokowujący aparat, dane kontaktowe użytkownika oraz MPK, z którego zostaną pokryte koszty naprawy. Sprzęt można dostarczyć osobiście do siedziby Sekcji Telekomunikacyjnej lub odpowiednio zabezpieczony przez Dziennik Podawczy UJ.
  5. Sekcja Telekomunikacyjna zwróci się do serwisu o wstępną ocenę kosztów naprawy. Jeżeli koszty te kierownik jednostki, na której stanie znajduje się sprzęt, uzna za opłacalne, zostanie zlecone przeprowadzenie naprawy.
  6. Jeżeli uszkodzenie powstało z powodu niewłaściwego obchodzenia się ze sprzętem, kierownik jednostki podejmuje decyzję o ewentualnym obciążeniu pracownika kosztami naprawy lub zakupu nowego urządzenia.
  7. Na czas naprawy Sekcja Telekomunikacyjna może, w miarę swoich możliwości, zapewnić telefon zastępczy.